Здравейте!

Казвам се Ирина Борикова и съм психолог и психодраматист. Придружавам хората по пътя им към себепознание и любопитство да преоткрият своите собствени ресурси.

Практиката ми е ориентирана към психологическо консултиране и индивидуална и групова психотерапия чрез метода психодрама. В работата си прилагам различни терапевтични техники и използвам инструментариум на богата гама от OH CARDS, работа с Тематично Аперцептивен Тест.

От 2005 година очертавам професионалния си път и в сферата на бизнес комуникацията и работата с екипи, а от 2016 година специализирам като психолог и организационен консултант с работни колективи в индивидуална и групова работа на теми, свързани с работа в екип, бизнес комуникация и етикет, водене на преговори, комуникация и справяне с трудни клиенти, решаване на конфликти, справяне с възражения, управление на стреса, презентационни умения, лидерство, мотивация и др.

Запишете час
A photo of Irina Borikova in her office

Квалификации, обучения, участия

2024 - Семинар "Психодрама и Травмасексология"

Peter John Schouten, Loes Stoker

2024 - Сертификационно обучение за работа с Тематично Аперцептивен тест"

Фондация Хестия

2024 - Обучение "Смъртта и разводът като предизвикателство в терапевтичния процес"

Институт по психично здраве, Венцислав Ангелов и Велислава Трухчева

2024 - XII Юбилейна Конференция "Свързвания - минало, настояще, бъдеще"

Българска Асоциация по Психотерапия

2023 - Семинар "Терапията за двойки и семейната терапия през призмата на психодрамата"

Шантал Нев

2023 - Теоретико-клиничен семинар "Присъствието на отсъстващите предци в професионалната ни работа"

Шантал Нев Анке и Димо Станчев

2023 - 18-ти Международен Конгрес "Идентичността във времена на преход"

Европейска Асоциация по Психотелесна Терапия

2022 - Обучение за работа с инструмент iFightDepression

Български алианс срещу депресията

2022 - Семинар “Как да разбираме хората през техните думи, жестове, поведение

Тодор Тодоров, Христина Шушков, Деян Генков

2022 - Курс “Семейна медиация”

Сдружение СПОРАЗУМЕНИЯ

2019 - Курс “Работа с OH CARDS”

Институт ОХ карти - България

2018 - Курс “Психодрама асистент”

Институт по психодрама, индивидуална и групова терапия Бернхард Ахтерберг

2017 - Пети психодрама фестивал

Фондация Кентавър Арт

2016 - Конференция по психодрама “Даровете на психодрамата”

Институт по психодрама, индивидуална и групова терапия Бернхард Ахтерберг

2016 - Конференция по психодрама “Покана за среща… Пътища”

Институт по психодрама, индивидуална и групова терапия Бернхард Ахтерберг

2015 - Провеждане на семинар “Колективът - един за всички, всички за един” по време на научно-практическа конференция по "Групова динамика, организационно развитие и приложна социална психология"

Дружество на психолозите в България

2015 - Конференция по психодрама “Да запазим връзка. Истории на душата”

Институт по психодрама, индивидуална и групова терапия Бернхард Ахтерберг

2014 - “Първа национална конференция”

Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки

2014 - Група “Личен опит по метода психодрама”

Институт по психодрама, индивидуална и групова терапия Бернхард Ахтерберг

2014 - Практически стаж

Психодраматична работилница

2014 - Курс “Алекситимията - Конструкт, оценяване, практика”

Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс

2014 - Курс “Динамично интервю и базови терапевтични умения”

Институт по психодрама, индивидуална и групова терапия Бернхард Ахтерберг

2014 - Следдипломна квалификация “Клинична и консултативна психология”

Софийски университет Св. Климент Охридски

2013 - Магистър психолог “Психология на управлението”

Югозападен университет Неофит Рилски

Галерия

PSIBO center - consulation roomPSIBO center - consulation roomPSIBO center - waiting roomA wall with certificatesPSIBO center - waiting roomPSIBO Center interior detailsPSIBO Center - consultation roomPSIBO Center interior details
Запишете своята първа консултация

Първата среща е опознавателна и нейната цел е да се споделят основните теми, по които желаете да работите, да се обсъдят начина и рамката на работа.